Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΔΣ 18-09-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 18/9/2019 και ώρα 20.30 στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

     1. Δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα του υπ’ αριθμ. 1090 οικοπέδου του 137 Ο.Τ. Ν. Καλλικράτειας, εντός του οποίου βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου στον Ι.Ν. Οσίας Παρασκευής.

    2. Απ’ ευθείας αγορά το υπ’ αριθμ. 180 κληροτεμαχίου Συλλάτων για την κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες του συλλογικού αρδευτικού δικτύου της Τ.Κ. Συλλάτων ΔΕ Καλλικράτειας. 

    3. Έγκρισης χορήγησης προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου –εξόδου) με   αγροτική οδό, για την  εγκατάσταση εργοστασίου παραγωγής φιαλιδίων υγραερίου και εμφιάλωσης υγραερίου, της ΙΝΤΕΡΓΚΑZ ΑΒΕΕ, εντός του υπ’αριθμ. 685 κληροτεμαχίου αγροκτήματος Λακκώματος.

    4. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α΄/4-42018).

    5. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων με μελέτη (για όσα έργα η έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασής τους ήταν πριν της 8/8/2016).

    6. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για τις μισθώσεις, εκμισθώσεις, εκποιήσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2019.

    7. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (αρ. 7 Π.Δ. 270/81) και κινητών πραγμάτων για το 2019.

    8. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το 2019.

    9. Συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας Προποντίδας

    10. Ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Νομικών Προσώπων του Δήμου.

    11. Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α.Α 1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Προποντίδας», με κωδικό ΟΠΣ 5003579.

    12. Έγκριση διοργάνωσης διήμερης συνάντησης εργασίας των εταίρων (2nd Coordination Meeting) του έργου “MATCH-SPORT- Make Amateur Sport Tolerant Eliminating Discrimination” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+» στο Δήμο Νέας Προποντίδας στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 384,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για την υπηρεσία παράθεσης δείπνου σε φιλοξενούμενους εταίρους του έργου.

    13. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ν. Προποντίδας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας».

    14. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων

    15. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του ΚΑΠΗ Ν. Μουδανιών για τις ανάγκες της μεικτής βυζαντινής χορωδίας Ν. Μουδανιών «ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

    16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019.

    17. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου, έτους 2019

    18. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1064/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την εκ νέου εγγραφή του ωφελούμενου στα ΚΔΠΑ – ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας.

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δέσποινα Ραμανδάνη 

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα