Δελτία Τύπου

“Ανοίγουν” οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ν. Προποντίδας

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο μητρώο του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα κατατίθενται από τις  5 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες, συγκεκριμένα:

- Κοινωνικό Παντοπωλείο Μουδανιών, Κασσάνδρας 24, καθημερινά, 9:00 με 14:00

- Δ.Ε Τρίγλιας, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ Ν. Τρίγλιας, κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη

- Δ.Ε Καλλικράτειας, Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, Δημοτικό Κατάστημα Ν. Καλλικράτεια, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, 9:00 με 12:00.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου (βάσει της υπ'αριθμ.:308/2017-17/05/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Προποντίδας) είναι οι εξής:

 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή αλλοδαποί, νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα.

2. Μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Προποντίδας.

3. Εισοδηματικά κριτήρια: σύμφωνα με το όριο της φτώχειας, το οποίο διαμορφώνεται ετησίως, και αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο ποσό των 4.718€ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 0,5 (2.357€) για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 (1.415,40€) για κάθε παιδί κάτων των 13 ετών.

4. Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000€ κατ' άτομο, προσαυξημένη κατά 20.000€ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο.

5. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων να μην υπερβαίνει για το τελευταίο φορολογικό έτος, το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επικύρωση της αίτησης των ωφελούμενων είναι:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια διαμονής σε ισχύ.

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβολαίου.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.

4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους – Φορολογικό Έτος 2018

5. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1.

6. Αντίγραφο Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα).

7. Δήλωση ΕΝΦΙΑ (εάν υπάρχουν ακίνητα).

8. Βεβαίωση Τραπέζης ή Υπεύθυνη Δήλωση που να αναγράφεται το συνολικό ύψος των καταθέσεων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος Κ.Ε.Α. (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

Τα δικαιολογητικά που θα ζητούνται κατά περίπτωση από την επιτροπή διαχείρισης και την

Κοινωνική Λειτουργό, με σκοπό την αποτύπωση μιας συνολικής εικόνας του φακέλου

αιτούντος για την σωστή εκτίμηση της πραγματικής του κατάστασης είναι τα κάτωθι:

- Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου

υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ.

  - Σε περίπτωση ανεργίας άνω των έξι (  6  ) μηνών, κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον

  ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας, κάρτα ανεργίας θεωρημένη,

  συνοδευόμενη με βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

- Σε περίπτωση αναπηρίας, απόφαση υγειονομικής επιτροπής, που αναγράφεται το ποσοστό και απόφαση αρμόδιας υπηρεσίας για το ποσό του επιδόματος αναπηρίας.

- Σε περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο.

- Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.

- Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας   λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

- Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας

- Οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο αποδεικνύει την έκτακτη κατάσταση.

Η Κοινωνική έρευνα, η οποία πραγματοποιείται από το Δήμο Ν. Προποντίδας και

συγκεκριμένα από την Κοινωνική Λειτουργό της Δομής, διεξάγεται προκειμένου να

διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων και της οικογένειάς τους σύμφωνα με

τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, σε περιπτώσεις αναπηρίας ή αρρώστιας ή διάστασης ή

μονογονεϊκότητας ή πολυτεκνίας κλπ.

Επιπλέον, οι αιτούντες υποχρεούνται να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο

θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση).

Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην ενημέρωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας για οποιαδήποτε

μεταβολή της κατάστασης του.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

KnnkPnt_1 KnnkPnt_2

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα