Προκηρύξεις

Μεταφορά Μαθητών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς Δήμου Ν. Προποντίδας

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης,

Η περίληψη διακήρυξης μεταφοράς μαθητών,

Η μελέτη μεταφοράς μαθητών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς,

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης μεταφοράς μαθητών