Ηλεκτρονικά Έγγραφα

Ηλεκτρονικά έγγραφα

Στο συγκεκριμένο πεδίο του δικτυακού τόπου του Δήμου Νέας Προποντίδας θα μπορείτε να "κατεβάζετε" σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμα έντυπα για καθημερινή χρήση στις δημόσιες υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μεταδώσουμε στον κάθε Δημότη την δυνατότητα συμμετοχής στην λεγόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση e-goverment.

 • Αίτηση Σύνδεσης Αποχέτευσης σε μορφή doc
 • Αίτηση Παροχής Νερού σε μορφή doc
 • Υπεύθυνη Δήλωση τόσο σε μορφή pdf όσο και σε μορφή doc (word)
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση τόσο σε μορφή pdf όσο και σε μορφή doc (word)
 • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για ΑΜΕΑ σε μορφή pdf
 • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Απόρους σε μορφή pdf
 • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Μακροχρόνια Άνεργους σε μορφή pdf
 • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Μονογενεϊκές Οικογένειες σε μορφή pdf
 • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Πολύτεκνους σε μορφή pdf
 • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Τρίτεκνων σε μορφή pdf
 • Αίτηση Χορήγησης Άδειας Κοινόχρηστου Χώρου-Αιγιαλού σε μορφή pdf
 • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ σε μορφή pdf