Προσκλήσεις

Πρόσκληση Παροχής Υπηρεσιών Διοργάνωσης Συναυλιών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης