Προσκλήσεις

Πρόσκληση Παροχής Υπηρεσιών Ηχητικής & Φωτιστικής Κάλυψης Συναυλιών Στον Δήμο Ν. Προποντίδας

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης