Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ Ν ΠΟΤΙΔΑΙΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης