Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΣΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης