ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης