Δελτία Τύπου

H παράσταση "Dancing with the music" από την ''The Big Band of Moudania'', στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου

bigbandpol_1