Προσκλήσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ -ΠΥΡΟΣΒ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης