ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης