ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ Ν ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης