Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. 14-06-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 14/6/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    2. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας για την εγκατάσταση παιχνιδιών.

    4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Διονυσίου του Δήμου Ν. Προποντίδας για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών Λούνα παρκ.

    5. Άσκηση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της υπ’ αριθμ.288/24317/2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ.63576/24-12-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

    6. Άσκηση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της υπ’ αριθμ.289/24333/2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ.79520/24-12-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

    7. Καθορισμός κωδικών εξόδων για τα εντάλματα προπληρωμής τελών  κυκλοφορίας, ελέγχου ΚΤΕΟ κ.τ.λ. των οχημάτων του Δήμου.

    8. Εξέταση αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών (άνω 50.000 ευρώ) σύμφωνα με το Ν.4611/2019.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα