Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. 10-06-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 10/6/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

     1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης με τριφασική παροχή Νο1 για τον οδοφωτισμό της Δημοτικής οδού του οικισμού Σωζόπολης της Τ.Κ. Συλλάτων του Δήμου Ν. Προποντίδας, (αριθμός παροχής 25114734).

    2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης με τριφασική παροχή Νο1 για τον οδοφωτισμό στη Δ.Κ. Σημάντρων του Δήμου Ν. Προποντίδας (Κεντρική οδός με αριθμό παροχής 25114656).

    3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης με τριφασική παροχή Νο1 για τον οδοφωτισμό στη Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας (δημοτική οδός Τρίγλιας – Πολυγύρου με αριθμό παροχής 25114731).

    4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης με τριφασική παροχή Νο1 για τον οδοφωτισμό στην Τ.Κ. Πορταριάς του Δήμου Ν. Προποντίδας (δημοτική οδός Πορταριάς – Σημάντρων με αριθμό παροχής 25114730).

    5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης με τριφασική παροχής Νο1 για τον οδοφωτισμό στην Τ.Κ. Αγ. Παύλου του Δήμου Ν. Προποντίδας (δημοτική οδός με αριθμό παροχής 25114735).

    6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης με τριφασική παροχή Νο1 για τον οδοφωτισμό στην Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας (κεντρική δημοτική οδός εισόδου με αριθμό παροχής 25114763).

    7. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης με τριφασική παροχή Νο1 για τον οδοφωτισμό στην Τ.Κ. Ν. Κρήνης του Δήμου Ν. Προποντίδας (Δημοτική οδός με αριθμό παροχής 25114763).

    8. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του Μιχαήλ Λιόλιου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010. 

    9. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση της Στέλλας Τοπούζη σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

    10. Μη άσκηση έφεσης κατά του Δημητρίου Πετράκη και κατά της υπ’ αριθμ.2244/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης τμήματος Ι΄.

    11. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του Στέφανου Μηλίνη σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

    12. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πλαγίων για την εγκατάσταση λούνα παρκ.

    13. Έγκριση πρακτικών της α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου ΚΑΠΗ στην Τ.Κ. Διονυσίου του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    14. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

    15. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας για την εγκατάσταση λούνα παρκ.

    16. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνιών με κερματοδέκτη.

    17. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    18. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    19. Διόρθωση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα