Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ν ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης