Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΧΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης