Δελτία Τύπου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ, ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΤΗΣ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ, ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΤΗΣ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.205.247,60 € βρίσκεται στην οριστικοποιημένη λίστα έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως προκύπτει από συνέντευξη της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κας Τελιγιορίδου.

Παρατίθεται ο πίνακας και ο χάρτης χωροθέτησης των έργων:

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

FRPLATANIA_1 xartfragma_1