Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης