Ανακοινώσεις

Ημέρα Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας αποφασίζει
Α. Για τη Δημοτική Ενότητα Μουδανιών, ορίζει ως ημέρα τέλεσης πολιτικών γάμων την Παρασκευή κατά τις ώρες 10.00 έως 14.00.
Α1. Καθορίζει ως χώρο τέλεσης των γάμων την αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Δημαρχείο Νέας Προποντίδας (στην έδρα του Δήμου, στα Νέα Μουδανιά, οδός Μεγ.Αλεξάνδρου 26).
Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας, ορίζει όλες τις ημέρες της εβδομάδας για την τέλεση των πολιτικών γάμων κατά τις ώρες 10.00 έως 14.00.
Β1. Καθορίζει ως χώρο τέλεσης των γάμων το γραφείο του εκάστοτε Αντιδημάρχου.
Γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας, ορίζει ως ημέρα τέλεσης των πολιτικών γάμων την Παρασκευή κατά τις ώρες 12.00 έως 14.00.
Γ1. Καθορίζει ως χώρο τέλεσης των γάμων το γραφείο του εκάστοτε Αντιδημάρχου.