Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΔΣ 15-05-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 15/5/2019 και ώρα 14:15 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέας Προποντίδας, έτους 2019

 

    2. Διόρθωση 3η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νέας Προποντίδας, έτους 2019

    3. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Νέας Προποντίδας, έτους 2019

    4. Δωρεάν παραχώρηση του υπ' αρίθμ.1090 οικοπέδου του 137 Ο.Τ. Νέας Καλλικράτειας στον Ιερό Ναό Οσίας Παρασκευής

    5. Απευθείας αγορά του υπ΄ αρ 180 κληροτεμαχίου Συλλάτων για την κατασκευή δεξαμενής  για τις ανάγκες του συλλογικού αρδευτικού δικτύου της ΤΚ Ν. Συλλάτων,ΔΕ Καλλικράτειας.

    6. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και ειδικό Νηπιαγωγείο Δήμου Νέας Προποντίδας.

    7. Υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Προποντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003579.

    8. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης έργων

    9. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης τύπου Ρ40 στον κεντρικό δρόμο εισόδου του οικισμού Νέας Ποτίδαιας  στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ»  (αρ.μελ.24/2017).

    10. Έγκριση χορήγησης προσωρινής  κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου –εξόδου) με   δημοτική οδό, για την  εγκατάσταση «Μονάδα επεξεργασίας σιδήρου οικοδομής» της εταιρείας «ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΚΗ», που βρίσκεται στο υπ’αριθμ. 432 κληροτεμαχίου αγροκτήματος Ν. Φλογητών.

    11. Μετονομασία της «6ης Λεωφόρου» στην παραλία της Τ.Κ. Διονυσίου

    12. Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για την άσκηση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

    13. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων στην Τ.Κ. Φλογητών

    14. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Νέας Προποντίδας

    15. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από το Δήμο Νέας Προποντίδας κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των συνδυασμών των αυτοδιοίκητων εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών στο Δήμο Νέας Προποντίδας.

    16. Συμμετοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων των μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

    17. Παράταση συμβατικού χρόνου υπηρεσιών- προμηθειών.

    18. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή ποσών, λόγω λάθους χρέωσης.

Ο υπογράφων, λόγω κολλήματος του Αντιπροέδρου,

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 69

Τσομπανάκης Κωνσταντίνος