Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση 15-05-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 15/5/2019 και ώρα 14:00 στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

1. Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου .

 

Ο υπογράφων, λόγω κολλήματος του Αντιπροέδρου,

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 69

Τσομπανάκης Κωνσταντίνος