Προσκλήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης