Προσκλήσεις

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Ν ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης