Προσκλήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης