Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. 22-04-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 22/4/2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

         1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη μετατόπισης της υφιστάμενης κολόνας στην Τ.Κ. Πορταριάς.

        2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε υφιστάμενη κολόνα στην περιοχή ΓΚΡΕΜΙΑ της Τ.Κ. Αγ. Μάμα.

        3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη αύξησης ισχύος της μονοφασικής παροχής με αριθμό 25333840 (Πλατεία) της Τ.Κ. Ν. Γωνιάς του Δήμου Ν. Προποντίδας  με τριφασική παροχή Νο 1.

        4. Εξώδικος συμβιβασμό σχετικά με την αίτηση τoυ κ. Δημήτριου Βουρδουμπά  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2  του Ν. 3852/2010.

        5. Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Παραλία Διονυσίου της Τ/Κ Διονυσίου της ΔΕ Μουδανιών.

        6. Ηλεκτροδότηση με τριφασική παροχή Νο1 για τον οδοφωτισμό της δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Κρήνης αριθμ. παροχής 25114764.

        7. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης Δημάρχου λόγω κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση και διαχείριση χιονοπτώσεων και παγετού με επισκευές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στην ΕΕΛ Μουδανιών.

        8. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης Δημάρχου λόγω κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση και διαχείριση χιονοπτώσεων και παγετού με επισκευές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στην ΕΕΛ Διονυσίου- Φλογητών.

        9. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης Δημάρχου λόγω κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση και διαχείριση χιονοπτώσεων και παγετού.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα