Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΔΣ 15-04-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Δευτέρα 15/4/2019 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ν. Προποντίδας, έτους 2019.

 

    2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Νέας Προποντίδας

    3. Υποβολή Αιτήματος από τον Δήμο Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄) που αφορούν το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

    4. Εκλογή Υδρονομέων Άρδευσης που θα απασχοληθούν στους αρδευτικούς τομείς των Τοπικών Κοινοτήτων Πορταριάς και Ελαιοχωρίων του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής το έτος 2019.

    5. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 9927/26-3-2019 αίτησης της κας Αικατερίνης Μερτσάκη του Κωνσταντίνου.

    6. Απευθείας αγορά του υπ΄ αρ 180 κληροτεμαχίου Συλλάτων για την κατασκευή δεξαμενής  για τις ανάγκες του συλλογικού αρδευτικού δικτύου της ΤΚ Ν. Συλλάτων,ΔΕ Καλλικράτειας.

    7. Επανακαθορισμός του τέλους που αφορά στη δαπάνη κατασκευής διακλάδωσης για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης εντός του οικισμού των Ν. Πλαγίων.

    8. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών».

    9. Έγκριση Α.Π.Ε.

    10. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Αποκατάσταση βλαβών στο κτήριο του Γυμνασίου & Λυκείου (Λυκειακές τάξεις) Σημάντρων» (αρ. μελ. 01/2019).

    11. Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης στο δημοτικό οδικό δίκτυο

    12. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ν. Πλαγίων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

    13. Διεξαγωγή δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Τ.Κ. Πλαγίων.

    14. Διεξαγωγή δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες του Δήμου, στην Δ.Κ. Ν. Μουδανιών

    15. Εξέταση αιτήσεων από μισθωτές των ξύλινων οικίσκων που βρίσκονται στο Σπήλαιο Πετραλώνων.

    16. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων

    17. Επιχορήγηση  των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

    18. Αποδοχή όρων απόφασης επιδότησης – έγκριση προγράμματος και τρόπου υλοποίησης της πράξης «M.A.S.T.E.R -Make Amateur Sport Tolerant Eliminating Discrimination” στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Erasmus+»

    19. Διαγραφές ή μη προστίμων

    20. Διαγραφή ή μη τελών ΔΕ Τρίγλιας

    21. Διαγραφή ή μη τελών ΔΕ Μουδανιών

    22. Διαγραφές ή μη τελών κοιμητηρίων

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

          Πελαγία Ιορδανίδου