Ανακοινώσεις

Μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας έτους 2019 σε όμορες επιχειρήσεις των Τ.Κ Νέων Φλογητών και Διονυσίου

Ενημερώνουμε τους καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στις τ.κ των Νέων Φλογητών και του Διονυσίου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα της Π.Ο.Α όπως αυτή τροποποιήθηκε και αναφέρετε στο ΦΕΚ 414/Δ/12.08.2018 περί καθορισμού αιγιαλού στις ως άνω τοπικές κοινότητες, έχει καθορισθεί γραμμή αιγιαλού-παραλίας και θα πρέπει από την 01/04/2019 και έπειτα να απευθύνονται στην Κτηματική Υπηρεσία Νομού Χαλκιδικής για την σύναψη συμφωνητικού μίσθωσης.  

Η κατάθεση των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των όμορων επιχειρήσεων γίνονται με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (όπου υφίσταται κοινόχρηστος χώρος μεταξύ της επιχείρησης και του αιγιαλού) . 

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 τεύχος Β΄/12-05-2017.

Μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά: 

    1. Φωτ/φο ταυτότητας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ή του νόμιμου εκπροσώπου όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Στην δεύτερη περίπτωση και ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου  καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.

    2. Δημοτική ενημερότητα (για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

    3. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 

    4. Δήλωση  έναρξης επιτηδεύματος.

    5. Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014 ή από την εφαρμογή <<OPEN>> της ΕΚΧΑ Α.Ε ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού  του αιγιαλού σε τρία αντίτυπα με αποτυπωμένο το τμήμα που πρόκειται να παραχωρηθεί, υπόμνημα με πίνακα  συντεταγμένων, αποτυπωμένες τις οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας (όπου υπάρχουν) και υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό. 

Επάνω στο κάθε αντίγραφο ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει τα εξής: “έλαβα γνώση του χώρου που μίσθωσα ”  και θα υπογράφει.

Στο εν λόγω τοπογραφικό εκτός του αιτούμενου χώρου, θα πρέπει να αποτυπώνεται και ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το κατάστημα σας. 

Στις περιπτώσεις που το κατάστημα εκτός από αιγιαλό θα αιτηθεί και την χρήση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  θα πρέπει να αποτυπωθεί στο παραπάνω τοπογραφικό και ο κοινόχρηστος χώρος για τον έμπροσθεν του καταστήματος σας χώρο. Δηλαδή το τοπογραφικό θα γίνει σε (5) πέντε αντίγραφα. (3 για την Κτηματική και 2 για τον Δήμο).  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, θα ενημερώνεστε  από τα τηλέφωνα 23733-50246,260 και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.nea-propontida.gr.                          

                                                     Ο Δήμαρχος

                                                Καρράς Εμμανουήλ 

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα