Δελτία Πληροφόρησης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διεξαγωγή αγώνα δρόμου ‘’Γίνε Specialistas’’ στα Ν.Μουδανιά την Κυριακή 31/3/2019

 Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Α) Έχοντας υπόψη :

α. Το υπ’ αριθμ. 6989 από 28/2/2019 έγγραφο του Δήμου Ν.Προποντίδας.

β. Την υπ’ αριθμ. 5110/19/517384 από 9/3/2019 αναφορά – πρόταση του Τ.Τ. Μουδανιών.

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 του Ν.2696/99 «περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. και ισχύει, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261Α΄).

δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Β) Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο αναφερόμενο στο θέμα οδικό δίκτυο, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην εξυπηρέτηση του κοινού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

΄Α ρ θ ρ ο 1ο

α) Κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 της 31/3/2019, την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί των οδών Τζαβούρα – Χρ. Σμύρνης – Καζαντζάκη – Καρυωτάκη & Αγ. Γεωργίου της Δ.Κ. Ν.Μουδανιών.

β) Κατά τις ώρες 11:00 – 13:00 της 31/3/2019, τη διακοπή κυκλοφορίας επί της μη χαρακτηρίσθεισας Ν.Μουδανιών – Θεσσαλονίκης (μέσω Σωζοπόλεως) από Χ/Θ 0+000 (αρχή Λ. Ελευθερίας) έως τη Χ/Θ 2+000 (ύψος καφέ μπαρ CONCHA). Κατά το χρονικό διάστημα διακοπής της κυκλοφορίας η κίνηση θα διεξάγεται με εκτροπή στο ύψος της Λ. Ελευθερίας μέσω παράπλευρων οδών, και στο ύψος του καφέ - μπαρ CONCHA μέσω της ανώνυμης δημοτικής οδού προς Τ.Κ. Πορταριάς.

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα