Bee Path

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 11/2 ΕΩΣ 15/2 ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 2ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ BeePathNet” της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας URBACT III

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Δίκτυο Μεταφοράς “BeePathNet-Building and Connecting Urban Bee-aware Cities in Europe” της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας URBACT III, συμμετείχε με δυο εκπροσώπους του στη συνάντηση όλων των εταίρων χωρών που έλαβε χώρα στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας το διάστημα 11-15 Φεβρουαρίου 2019.

Η συνάντηση αυτή ήταν η εναρκτήρια συνάντηση της 2ης Φάσης του δικτύου μεταφοράς BeePathNet του οποίου η υλοποίηση εγκρίθηκε από την Γραμματεία του URBACT στις 04/12/2018.

Επικεφαλής εταίρος της πρότασης είναι η Πόλη της Λιουμπλιάνα και στο τελικό εταιρικό σχήμα συμμετέχουν οι εξής εταίροι:

1. ο δήμος της Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), ηγέτης εταίρος

2. ο δήμος της πόλης Bydgoszcz (Πολωνία),

3. ο δήμος Amarante (Πορτογαλία)

4. ο δήμος Cesena (Ιταλία)

5. η πόλη Hegyvidék -12ο διαμέρισμα (Βουδαπέστη)

6. ο δήμος Νέας Προποντίδας (Ελλάδα)

Στην πραγματοποιηθείσα διεθνής συνάντηση εργασίας με όλους τους εταίρους έγινε η ενημέρωση και καθοδήγηση των υπευθύνων της ομάδας έργου οι οποίοι έχουν ορισθεί να συντονίζουν και να παρακολουθούν το έργο κατά την διετή διάρκεια υλοποίησής του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα συναντήσεων της Φάσης II του έργου “BeePathNet Transfer Network”, το οποίο αποφασίσθηκε και συμφωνήθηκε από όλους τους εταίρους και αποτυπώθηκε στην “Μελέτη Μεταβίβασης της Καλής Πρακτικής” (“Transferability Study”) και στην πρόταση χρηματοδότησης, θα υλοποιηθεί μιας σειρά από διακρατικές επισκέψεις- συναντήσεις. Στην εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) που έγινε στην Βουδαπέστη από 11/2/2019 έως 15/02/2019 προβλεπόταν η συμμετοχή του υπεύθυνου συντονιστή της ομάδας του έργου (Project Coordinator) και του υπεύθυνου συντονιστή της Τοπικής Ομάδας URBACT (ULGC,Urbact Local Group Coordinator) δεδομένου ότι η συγκεκριμένη συνάντηση επικεντρώνεται στην ενημέρωση και καθοδήγηση των δύο ανωτέρω ατόμων ώστε να αποκτήσουν τα “εργαλεία” και τη μεθοδολογία για τον σχεδιασμό, οργάνωση και παρακολούθηση των δράσεων που θα υλοποιηθούν. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνάντησης, οι εταίροι έλαβαν όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και υποβολής του “Σχεδίου Μεταβίβασης” (transfer plan), αλλά και για τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για την ποιοτική εκτέλεση του έργου.

Ο δήμος Νέας Προποντίδας, το επόμενο διάστημα, θα καλέσει σε ανοιχτή συνάντηση-συζήτηση όσα ενδιαφερόμενα μέρη επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με την έναρξη της Φάσης 2 του έργου και προκειμένου να συσταθεί η Τοπική Ομάδα (Urbact Local Group) που θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του έργου BeePathNet στον Δήμο μας.

Επιδίωξη και στόχος του Δήμου Νέας Προποντίδας είναι να προωθήσει δράσεις και πολιτικές που αφενός προωθούν και ενισχύουν την ανάπτυξη και στήριξη της μελισσοκομίας στην περιοχή αλλά κυρίως αποσκοπούν μακροπρόθεσμα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της διατροφικής αυτάρκειας.

O Δήμαρχος Νέας Προποντίδας                       Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Προποντίδας

Εμμανουήλ Καρράς                                                      Ανδρέας Λέλεκας

  fasi3_1   fasi3_2

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα