Bee Path

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 28/8 ΕΩΣ 30/8 ΣΤΗ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ BeePathNet” της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας URBACT III

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Δίκτυο Μεταφοράς “BeePathNet -Building together the story of bees in urban areas” της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας URBACT III, συμμετείχε με τρεις εκπροσώπους του στη συνάντηση όλων των εταίρων χωρών που έλαβε χώρα στην Πόλη της Λουμπλιάνα της Σλοβενίας το διάστημα 28-30 Αυγούστου 2018.

Η συνάντηση αυτή υλοποιήθηκε με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης Φάσης του δικτύου μεταφοράς BeePathNet για την προετοιμασία της τελικής πρότασης χρηματοδότησης που θα

υποβληθεί από κοινού από όλους τους εταίρους, τον Οκτώβριο του 2018, για έγκριση στη Γραμματεία του Urbact.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονταν κατά τη διάρκεια των έξι μηνών υλοποίησής της 1ης φάσης (04/04/2018 έως 04/10/2018) αφορούσαν:

• την εύρεση κατάλληλων εταίρων για τη δημιουργία ευρύτερου δικτύου που θα υλοποιήσουν από κοινού τη β' φάση. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας επιλέχθηκε μαζί με τους Δήμους Hegyvidék (Βουδαπέστη) και τον Δήμο Amarante (Πορτογαλία) για τη διεύρυνση του αρχικού δικτύου του προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν η πόλη της Λιουμπλιάνα ως επικεφαλής εταίρος, η πόλη Cesena (Ιταλία) και η πόλη Bydgoszcz (Πολωνία).

• την ολοκλήρωση της μελέτης σχετικά με τον τρόπο που η καλή πρακτική του BeePathNet μπορεί να μεταφερθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα (Transferability Study) και στην οποία θα γίνεται συστηματική ανάλυση των δεδομένων που επικρατούν στον τομέα της μελισσοκομίας και ιδιαίτερα των συνθηκών ανάπτυξής της σε αστικό περιβάλλον σε κάθε μια από τις πόλεις εταίρους,

• την εκπόνηση από κοινού του προγράμματος δράσεων – ενεργειών εφαρμογής της καλής πρακτικής,

• την προετοιμασία της υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης της δεύτερης φάσης.

Στην πραγματοποιηθείσα διεθνής συνάντηση εργασίας με όλους τους εταίρους συμφωνήθηκε από κοινού το τελικό κείμενο της πρότασης χρηματοδότησης της δεύτερης φάσης που θα υποβληθεί για έγκριση στην γραμματεία του URBACT και σχεδιάσθηκε το πρόγραμμα δράσεων – ενεργειών εφαρμογής της καλής πρακτικής που θα μεταφερθεί στις πόλεις εταίρους που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο Μεταφοράς κατά τη διάρκεια της διετούς υλοποίησης της δεύτερης φάσης της δράσης.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνάντησης, οι εταίροι εργάσθηκαν μαζί ώστε να συμφωνηθεί το τελικό κείμενο της πρότασης και το πλαίσιο των δράσεων που θα υλοποιηθούν από κάθε εταίρο χωριστά αλλά και από κοινού κατά τη 2η φάση. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν: παρουσιάσεις όλων των πόλεων που συμμετέχουν στο σχήμα, παρουσίαση της καλής πρακτικής της πόλης της Λιουμπλιάνα, συζητήσεις με ειδικούς σε θέματα μελισσοκομίας αλλά και επισκέψεις και συναντήσεις με συνεργάτες του BeePath και ενημέρωση σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής της καλής πρακτικής.

Ο δήμος Νέας Προποντίδας, το επόμενο διάστημα, θα καλέσει σε ανοιχτή συνάντηση-συζήτηση όσα ενδιαφερόμενα μέρη επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα και το περιεχόμενο της πρότασης χρηματοδότησης που συμφωνήθηκε μεταξύ των εταίρων πόλεων να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III για τη χρηματοδότηση υλοποίησης του δικτύου μεταφοράς BEEPATHNET.

Επιδίωξη και στόχος του Δήμου Νέας Προποντίδας είναι, μέσα από την ευκαιρία που του δίνεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, να προωθήσει δράσεις και πολιτικές που αφενός προωθούν και ενισχύουν την ανάπτυξη και στήριξη της μελισσοκομίας στην περιοχή αλλά κυρίως αποσκοπούν μακροπρόθεσμα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της διατροφικής ασφάλειας.

Για αυτό το λόγο, η συμμετοχή και η συνεργασία φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και πολιτών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, είναι απολύτως απαραίτητη για την επιτυχία της προσπάθειας του Δήμου να στηρίξει δράσεις που έχουν συμπεριληφθεί στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό και στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας                       Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Προποντίδας

Εμμανουήλ Καρράς                                                      Ανδρέας Λέλεκας

  loympiana_1   loympiana_2    loympiana_3    loympiana_4    loympiana_5    loympiana_6

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα