Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ο.Ε.12-03-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 12/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Οδοποιία αγροτικής οδού από Πορταριά προς Όλυνθο έως τα όρια του Δήμου Νέας Προποντίδας» (αρ. μελ. 60/2018).

 

    2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ.5 & Ο.Τ. 37 περιοχής Αλμύρα Δ.Κ. Ν. Μουδανιών» (αρ. μελ. 9/2018).

    3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό του Λακκώματος της Δ.Ε.Καλλικράτειας» (αρ. μελ. 7/2018).

    4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Έργα προστασίας σημείων υδροληψίας του Δήμου Νέας Προποντίδας» (αρ. μελ. 49/2017).

    5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Ν. Πλαγίων» (αρ. μελ. 59/2018).

    6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στον φέροντα οργανισμό του Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Ν.Συλλάτων» (αρ. μελ. 58/2018).

    7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Αγ. Παύλου» (αρ. μελ. 57/2018).

    8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δήμου Νέας Προποντίδας» (αρ. μελ. 30/2018).

    9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Επισκευή Αντλιοστασίων Ύδρευσης - Άρδευσης Δ.Ε. Καλλικράτειας» (αρ. μελ. 29/2018).

    10. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Επισκευή Αντλιοστασίων Ύδρευσης - Άρδευσης Δ.Ε. Τρίγλιας» (αρ. μελ. 28/2018).

    11. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Επισκευή Αντλιοστασίων Ύδρευσης - Άρδευσης Δ.Ε. Μουδανιών» (αρ. μελ. 27/2018).

    12. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    13. Έγκριση υποκατάστασης μέλους της αναδόχου σύμπραξης, σύμφωνα με την § 1α του άρθρου 26 του Ν. 3316/2005 της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (Αρ. μελ:20/2014).

    14. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΑΡ. ΜΕΛ:59/17)-ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ».

    15. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΑΡ. ΜΕΛ:59/17) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»

    16. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση  του Βασιλείου Κυριαζούδη  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2  του Ν. 3852/2010.

    17. Παραλαβή της περιοχής μελέτης 3 (Μουδανιά) της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Ρυμοτομίας και  Ειδικά Χωρικά Σχέδια στον Δήμο Νέας Προποντίδας – Πολεοδομική Μελέτη» (αρ. μελέτης: 29/2015).

    18. Παραλαβή της περιοχής μελέτης 5 (Πορταριά) της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Ρυμοτομίας και Ειδικά Χωρικά Σχέδια στον Δήμο Νέας Προποντίδας – Πολεοδομική Μελέτη» (αρ. μελέτης: 29/2015).

    19. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού (στάδιο δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς – στάδιο οικονομικής προσφοράς) για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    20. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού – αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ  ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020».

    21. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.805/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων.

    22. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.21/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης».

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα