Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΔΣ 13-03-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 13/3/2019 ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νέας Προποντίδας του έτους 2019

    2. 3η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου, έτους 2019.

 

    3. Εκλογή Υδρονομέων Άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής το έτος 2019.

    4. Έγκριση ΑΠΕ

    5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) Δήμου Νέας Προποντίδας», για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών

    6. Κατασκευή του έργου : «Αξιοποίηση Δημοτικού κληροδοτήματος: “Σελεμενάκη Δ.” με τη δημιουργία Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ν. Προποντίδας» (Αρ. μελ. 22/2017)

    7. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης έργων

    8. Έγκριση χορήγησης οριστικής  κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου –εξόδου) με   αγροτική οδό , για την  εγκατάσταση «‘Εργαστηρίου κατασκευής ιατρικού εξοπλισμού» ΄΄ της εταιρείας Cardiomed Europe IKE., που είναι εγκατεστημένος στο υπ’αριθμ. 464 κληροτεμάχιο αγροκτήματος Λακκώματος

    9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστική παραλαβής υπηρεσιών

    10. Έγκριση της 38/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας με θέμα «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας»

    11. Έγκριση της 10/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας και έγκριση του Ο.Π.Δ., οικ. έτους 2019, σε συμμόρφωση του σχετικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Χαλκιδικής περί ''Αναπομπής προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019''

    12. Έγκριση της 4898/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Νέας Προποντίδας με θέμα «Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως  201676»

    13. Έκδοση πρωτοκόου διοικητικής αποβολής για τη Μαρία Λαχανούδη και τον Απόστολο Ουζούνη από τμήμα αγροτικού δρόμου οριστικής διαμονής έτους 1930 αγροκτήματος Ν. Μουδανιών

    14. Προσθήκη όρου διατήρησης δικαιώματος χρήσης επ΄ αόριστον του Δήμου Ν. Προποντίδας σε τμήμα του υπ΄ αρ . 539 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Πορταριάς  για το οποίο γίνεται δωρεά  στον Σύλλογο με το διακριτικό τίτλο “Η ΑΓΑΠΗ” σύμφωνα με την 1449/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Ν. Προποντίδας

    15. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ποτίδαιας για λειτουργία σχολής αυτόνομης υποβρύχιας κατάδυσης.

    16. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου στο ακίνητο του ΚΑΠΗ της Δ.Κ. Νέας Τρίγλιας στον ΣΥΛΛΟΓΟ  ΝΕΩΝ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ

    17. Ανάδειξη μισθωτή για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου ΚΑΠΗ της Δ.Κ. Σημάντρων, βάσει του Ν. 4257/2014

    18. Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Παραλαβής, προμηθειών ΤΕΒΑ και Υπεύθυνου Αποθήκης για την υλοποίηση της πράξης ΤΕΒΑ ΙΙ 2018-2019 του προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ)”

    19. Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου Ν. Προποντίδας

    20. Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) Δήμου Ν. Προποντίδας

    21. Εγγραφή εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας

    22. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νέας Προποντίδας στην υλοποίηση των δράσεων του έργου “M.A.S.T.E.R-Make Amateur Sport Tolerant Eliminating Discrimination” που χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Erasmus+” και ορισμός εκπροσώπων και έγκριση μετακίνησης αυτών για τη συμμετοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στην εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off  meeting) του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2019.

    23. Αποδοχή όρων απόφασης επιδότησης – έγκριση προγράμματος και τρόπου υλοποίησης της πράξης “BeePathNet - Building together the story of bees in urban areas” στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «URBACT III»

    24. Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Προποντίδας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Προποντίδας» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5001218.

    25. Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης –Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Νέας Προποντίδας

    26. Συμπλήρωση της υπ ‘αριθμ. 805/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων.

    27. Αποδοχή ή μη αιτήσεων περί χορήγησης άδειας για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου- εξόδου οχημάτων

    28. Κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές  του Δήμου Ν. Προποντίδας (α' δόση 2019).        

    29. Εγγραφή εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου ΝέαςΝέας  Προποντίδας

    30. 

    31. Προσωρινή αντικατάσταση Διευθυντή του ΚΔΑΠ Ν. Καλλικράτειας

Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων

    32. Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών

    33. Ορισμός μελών επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή    θανατώνοται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων 

    34. Διαγραφή τελών κοιμητηρίων

    35. Διαγραφή ή μη ποσών από κλήσεις Κ.Ο.Κ

    36. Διαγραφή ή μη τελών ΔΕ Μουδανιών

Διαγραφή ή μη τελών ΔΕ Καλλικράτειας

    37. Διαγραφή ή μη τελών ΔΕ Τρίγλιας

    38. Διαγραφή ή μη τελών ΤΑΠ & ΤΚΦ.

    39. Διαγραφή ή μη ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ

    40. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Πελαγία Ιορδανίδου

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα