Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΔΣ 16-01-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 16/1/2019 ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Σύνταξη και έγκριση Ο.Π.Δ. Δήμου Ν. Προποντίδας, έτους 2019

    2. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου για το έτος 2019.

     3. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (Υπηρεσίες Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης) του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής για το έτος 2019.

    4. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας δυνάμει του άρ. 91 Ν.4583/2018 (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι)"

    5. Δωρεάν παραχώρηση του υπ'αρίθμ.1090 οικοπέδου του 137Ο.Τ. Νέας Καλλικράτειας στον Ιερό Ναό Οσίας Παρασκευής.

    6. Μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 2019.

    7. Συγκρότηση επιτροπών Δήμου έτους 2019

    8. Συγκρότηση Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών Διαφορών έτους 2019

  9. Ορισμός εκπροσώπου σε γνωμοδοτική επιτροπή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή- επικίνδυνων / επιβλαβών πλοίων εκτός λιμένος για το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν. 2881/2001 και Υ.Α. 2123/36/01/22-10-2001

    10. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α’/4-4-2018). 

    11. Αποδοχή παραχώρησης έκτασης 50τ.μ. από το υπ΄αριθμ.706 αγροτεμάχιο στην τοποθεσία ‘’Κιουλαχλί’’ της κτηματικής περιοχής Δ.Κ. Ν .Καλλικράτειας για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης

    12. Έγκριση χορήγησης προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου –εξόδου) με   αγροτική οδό , για την  εγκατάσταση ‘Εργαστηρίου κατασκευής ιατρικού εξοπλισμού΄΄ της εταιρείας TACOM A.E., που είναι εγκατεστημένος στο υπ’αριθμ. 464 κληροτεμάχιο αγροκτήματος Λακκώματος

    13. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργων.

    14. Έγκριση της με αριθμ. 102/2018 απόφασης του Δ.Σ του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας.

    15. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Ν. Μουδανιών

    16. Εξέταση αίτησης για λύση της μίσθωσης του κυλικείου ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Σημάντρων και διεξαγωγή διαγωνισμού για την εκ νέου εκμίσθωση 

    17. Αποδοχή ή μη αιτήσεων περί χορήγησης άδειας για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν (της εισόδου – εξόδου οχήματος ) 

    18. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νέας Προποντίδας

    19. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων

    20. Παράταση προθεσμίας καταβολής της δαπάνης κατασκευής διακλάδωσης για τη σύνδεση προς τον αγωγό αποχέτευσης αναφορικά με το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

    21. Διαγραφή ή μη ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

          Πελαγία Ιορδανίδου

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα