ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης