ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης