Προσκλήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης