Προκηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ (ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60lt

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

ΕΕΕΠ

Μελέτη

ENOTICES