Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΟΕ 06-11-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 06/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. α) Ανάθεση σε δικηγόρο να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Ν. Προποντίδας, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, στις 14 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της προσφυγής του ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αναδόχου του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΚΩ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ» (αρ.μελ.67/2015) και β) Ανάθεση στον Χρήστο Στεφάνου, δικηγόρο Αθηνών, να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Ν. Προποντίδας, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, στις 14 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της προσφυγής του ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αναδόχου του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ» (αρ.μελ.67/2015).

 

2. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του Χαράλαμπου Σιδέρη σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε υφιστάμενη κολόνα στην Τ.Κ. Ν. Γωνιάς της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη αύξησης ισχύος της μονοφασικής παροχής με αριθμό 25114251 για την ηλεκτροδότηση της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Πλαγίων της Δ.Ε. Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη επέκτασης του δικτύου Φ.Ο.Π. για τον ηλεκτροφωτισμό της Δημοτικής οδού Κοττάκου με αριθμό 33 της Δ.Κ. Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

6. Αποδοχή δωρεών τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ν. Προποντίδας.

7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

8. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

9. Τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ (ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60lt» (αρ.μελ.49/2018).

11. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (αρ.μελ.52/2018).

12. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ» (αρ.μελ.39/2018).

13. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΩΖΟΠΟΛΗΣ» (αρ.μελ.40/2018).

14. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ» (αρ.μελ.38/2018).

15. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» (αρ.μελ.37/2018).

16. Σύνταξη σχεδίου 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2018.

17. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού (στάδιο δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς – στάδιο οικονομικής προσφοράς) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018-2020 ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα