Προσκλήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Ν ΤΡΙΓΛΙΑ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης