Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για εργασιες βαφης

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης