Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης