ΠΡΟΣΚΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης