Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΓΥΜΝ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης