Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΓΥΜΝ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης