Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο-2ο ΝΗΠ Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης