Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΔΗΜ Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης