Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΟΑΝΗΣ-ΚΟΡΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΔΗΜ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης