Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης