Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης